اخبار و خدمات شرکت شاینادرخشش البرز

  • نشانی:

     دفتر مرکزی : کرج -میدان والفجر-ساختمان یکتا-واحدیازده- تلفن 02632700549

    واحدمهندسی : کرج -میدان استاندارد- پارک علم و فناوری البرز - واحد سه- تلفن02632866932

  • تلفن: 09395430924