تعمیرات برد های الکترونیکی -مهندسی معکوس و لینک های مرتبط

این گروه در خصوص تعمیرات انواع برد های الکترونیکی جدید و قدیم (آنالوگ و با دیجیتال)با مهارت کافی وارد چرخه تعمیراتی گردیده است و با توجه به عمده خرابی های برد های الکترونیکی در زمینه های سوئیچینگ، سوختگی مدار ومی توان بسیاری از برد های در اصطلاح سکته ای را رفع خرابی نمود...

ضمنا در این راستا از صاحبان فن و اساتید برتر دانشگاهی به جهت تعمیرات بررسی دقیق برد ها و همچنین راه های سریعتر به جواب رسیدن کمک گرفته می شود .در حقیقت گروه مهندسی درخشش بر پایه علمی و دانشگاهی اقدام به سرویس به سایر گروه ها میکند 

لطفا جهت بررسی خدمات ما، وارد لینک های زیر شوید

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 تعمیر مدارات سوئیچینگ
 مهندسی معکوس بر روی برد های الکترونیکی قدیمی و جدید
 تعمیر انواع اینورتر
 تعمیر انواع اینورتر صنعتی و خانگی
 لیست تعمیرات انواع اینورتر