راه اندازی و سرویس پست های برق

با توجه به اینکه رشته تخصصی این گروه مهندسی برق قدرت است ،گام های زیادی در طراحی پست های فشار ضعیف 400 ولت و همچنین فشار متوسط20 کیلوولت انجام داده که در این راستا ، با آشنائی از استاندار های لازم و مرتبط با احداث پست، و شناخت بر روی تجهیزات مورد نیاز در پست ها از انواع برند های مطرح،می تواند یاری دهنده صاحبان صنایع باشد