دوره های آموزشی متنوع و سازگار با صنعت

با توجه به اهمیت آموزش و یادگیری مهندسین و تکنسین های کارخانجات تولیدی کلاس های عملی و تئوری با موضوعات متفاوت جهت فراگیری علاقه مندان در محل کارخانجات برگزار میگردد . این موارد شامل

کلاس های رشته برق (آشنائی با مدارات برقی و نقشه خوانی-دوره نقشه کشی-دوره plc siemense-دوره انواع سرو موتور ها و راه اندازی -دیزل ژنراتورو سیستم های سنکرون جدید)

کلاس های رشته مکانیک (هیدرولیک و پنوماتیک کاربردی -مکانیک دیزل ژنراتور-نرم افزار شبیه سازی سیستم های هیدرولیکی )