عضو پارک علم و فناوری استان البرز

شرکت دانش بنیان و عضو پارک علم و فناوری استان البرز

۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۲۰:۱۱ کد : ۳۰ خبرهای شرکت شاینادرخشش البرز
تعداد بازدید:۶۵
شرکت شاینا درخشش البرز در سال ۱۴۰۲ به عضویت پارک علم و فناوری استان البرز در آمده و هم اکنون واحد فنی ومهندسی خود را در آن سایت واقع در کرج،میدان استاندارد،جنب سازمان فنی و حرفه ای ، پارک علم و فناوری البرز ،واحد خلاق ۳ تاسیس نموده است. مراجعان محترم جهت مراجعه با دفتر مرکزی هماهنگی بفرمایند.
شرکت دانش بنیان و عضو پارک علم و فناوری استان البرز

شرکت شاینا درخشش البرز در سال 1402 به عضویت پارک علم و فناوری استان البرز در آمده و هم اکنون واحد فنی ومهندسی خود را در آن سایت واقع در کرج،میدان استاندارد،جنب سازمان فنی و حرفه ای ، پارک علم و فناوری البرز ،واحد خلاق 3 تاسیس نموده است.
مراجعان محترم جهت مراجعه با دفتر مرکزی هماهنگی بفرمایند.


نظر شما :

  • نشانی:

     دفتر مرکزی : کرج -میدان والفجر-ساختمان یکتا-واحد 11

    واحدمهندسی : کرج -میدان استاندارد- جنب سازمان فنی و حرفه ای -پارک علم و فناوری البرز واحد 3

  • تلفن: 02632700549-09395430924