دانش بنیان و عضو پارک علم و فناوری استان البرز

شرکت شاینادرخشش البرز در سال 1401 یه عضویت شرکت های دانش بنیان درآمده است.

ضمنا شرکت شاینا درخشش البرز در سال 1402 به عضویت پارک علم و فناوری استان البرز در آمده و هم اکنون واحد فنی ومهندسی خود را در آن سایت واقع در کرج،میدان استاندارد،جنب سازمان فنی و حرفه ای ، پارک علم و فناوری البرز ،واحد خلاق 3 تاسیس نموده است.مراجعان محترم جهت مراجعه با دفتر مرکزی هماهنگی بفرمایند.

نتیجه‌ای یافت نشد.
  • نشانی:

     دفتر مرکزی : کرج -میدان والفجر-ساختمان یکتا-واحد 11

    واحدمهندسی : کرج -میدان استاندارد- جنب سازمان فنی و حرفه ای -پارک علم و فناوری البرز واحد 3

  • تلفن: 02632700549-09395430924