پروژه

تعداد بازدید:۷۱
پروژه

شرکت شاینا در خشش البرز در راستای رسالت خود اقدام به کمک به سازمان ها و شرکت های تولیدی در خصوص راه اندازی خطوط تولیدی جدید نموده است 

آخرین ویرایش۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱