تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی

کرج-میدان والفجر-ساختمان یکتا- واحد11-شرکت شاینادرخشش البرز – کد پستی:3133795956 تلفکس:32700549-0263

واحد فنی و مهندسی

کرج-میدان استاندارد-بعد از فنی و حرفه ای -پارک علم و فناوری البرز-واحد 3-
کد پستی: 3174734933 تلفن32866932-026 تلفن همراه :09395430924