رویدادهای مهم

آغاز سال کاری 1403 شرکت شاینادرخشش البرز

ضمن تبریک سال نو،باطلاع میرساند سالکاری 1403 در شرکت شاینا درخشش البرز از 1403/1/14 آغاز گردیده و این شرکت آماده ارائه خدمات می باشد .

تغییر محل واحد فنی و مهندسی شرکت

با توجه به تصمیم اتخاذ شده و به جهت ارائه خدمات بیشتر و با کیفیت تر به صنایع محترم،از تاریخ بهمن 1402 واحد فنی و مهندسی به محل جدید خود واقع در کرج-میدان استاندارد-بعد از فنی و حرفه ای -پارک علم و فناوری البرز-واحد3 شماره تلفن32866932-026منتقل میگردد.

بازدید معاونت وزارت نیرو از غرفه شاینادرخشش البرز

در حاشیه نمایشگاه بین لمللی برق تهران، معاونت وزیر نیرو آقای دکتر حائری از غرفه شاینادرخشش البرز بازدید نموده و از نزدیک درجریان خدمات ما قرار گرفتند.