سطح سنج لیزری مذاب

معرفی دستگاه سطح سنج مذاب لیزری

این شرکت ، مبتکر طراحی و ساخت سخت افزاری ،ساخت سیستم کنترل دیتا،برنامه نویسی کنترلی PID و همچنین نصب وبهره برداری ازسطح سنج مذاب صنعتی با استفاده از سیستم لیزر و دوربین، برای اندازه گیری دقیق سطوح مذاب درصنایع دارای کوره مذاب خصوصا صنایع تولید شیشه برای اولین بار در کشور می باشد.


ساخت سخت افزار و نرم افزار سطح سنج مذاب


ساخت فرستنده و گیرنده و سیستک کنترل و پردازش

Glass Level